czwartek, 28 listopada 2013

Aloe Vera - na co pomaga?

W rzeczywistości wydajny tok dezynfekowania jest powolny, wieloetapowy i zmierza do uzyskania kompletnej stabilności w całym przewodzie pokarmowym. Punktem wyjścia jest aktywizacja procesu wydalania. W tym celu zaleca się m.in. doustnie miąższ aloe vera .Przed laty w wielu domach przyrządzało się wiosną winko z aloe vera podług przepisu księdza Klimuszki na “oczyszczenie krwi i żółci”… W gruncie rzeczy istniało sporo takich receptur ludowych, ale nie było żadnych dowodów naukowych, że owo “czyszczenie krwi” aloesem aloe vera było usprawiedliwione i efektywne. Obecne laboratoria naukowe
takich danych dostarczają. Okazało się m.in., iż ustne korzystanie bezgrzesznego miąższu aloesowego przez aloe vera. Z kolei testowanie pH soku żołądkowego po dostarczeniu aloesu konfirmowało normalizację parametrów. Oznajmiono także, że niepokalany miąższ aloesowy daje spodziewany efekt prostodusznej tonizacji funkcji jelitowych, co można nazwać jako wypatrywaną regulację ich pracy. Miłosierne działania elementów aloesu to również poprawienie trawienia wszelkich grup pokarmowych, a także łagodzenie stanów zapalnych w jelitach oraz uszczelnienie bariery jelitowej.Wszelkie te procesy prowadzą do uszczuplenia alergii pokarmowych.Ostatnie obserwacje wskazują, że aloes może być przydatny w terapii zespołów złego absorbowania, jak np. celiakia. Miąższ aloesowy wydajnie wzmacnia funkcje detoksykujące wątroby i nerek.
7-10 dni obniża współczynnik indykanu zwykle o połowę, a podejście bakteriologiczne uprzytomniły mniejszą ilość drożdżaków we florze bakteryjnej jelit. Pokazuje to na bakteriostatyczne i mykostatyczne influencja miąższu